Behandeling

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die zich richt op het veranderen van negatieve denkpatronen en gedragingen die problemen veroorzaken. Het omvat het identificeren van irrationele of negatieve gedachten, het uitdagen van deze gedachten en het ontwikkelen van gezondere denkpatronen. Je leert de relatie leggen tussen gedachten, gevoelens en gedrag en hoe je hierin verandering kunt aanbrengen. 

Acceptance & Commitment Therapie

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van psychotherapie die gericht is op het vergroten van psychologische flexibiliteit door middel van acceptatie en toewijding aan waarden. In ACT wordt geleerd om moeilijke gedachten en gevoelens te accepteren in plaats van ertegen te vechten, en om acties te ondernemen die in lijn zijn met persoonlijke waarden en doelen. Het doel van ACT is niet om negatieve gedachten te elimineren, maar om te leren hoe je ermee kunt omgaan en toch een waardevol leven kunt leiden.

Mindfulness

Mindfulness is een vorm van aandachtstraining waarbij je bewust aandacht schenkt aan het huidige moment, zonder oordeel. Het draait om het opmerken van gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties zonder er automatisch op te reageren. Door regelmatig mindfulness-oefeningen te doen, kun je leren om meer in het hier en nu te leven, stress te verminderen en een groter gevoel van kalmte en welzijn te ervaren. Mindfulness kan helpen bij het verminderen van angst, depressie en andere psychische klachten. 

Coaching

In coachingstrajecten help ik mensen om hun persoonlijke en professionele doelen te bereiken. Coaching kan verschillende gebieden beslaan, zoals loopbaanontwikkeling, gezondheid, relaties en persoonlijke ontwikkeling. Ik stel vragen, confronteer, adviseer, daag uit en ondersteun je bij het behalen van jouw doelen en het overwinnen van obstakels. Ik geef feedback en moedig je aan tot zelfreflectie en verandering. Op die manier kun jij jouw leven weer de gewenste richting geven en met zelfvertrouwen jouw pad vervolgen.

Wandelen brengt je letterlijk in beweging en heeft veel positieve effecten op je fysieke en mentale gezondheid. Daarom is het in overleg ook mogelijk binnen jouw traject om een of meerdere wandelsessies te volgen. Wandelen is o.a. helpend bij depressieve klachten en pijnklachten, het vergroot jouw creatieve vermogen en haalt je uit je hoofd waardoor het piekeren afneemt. Wandelen zorgt ervoor dat je aandacht meer op het hier & nu gericht is en versterkt het contact met jouw lichaam. Wandelen kan het ook vergemakkelijken om jezelf open en kwetsbaar op te stellen omdat we dan naast elkaar lopen i.p.v. tegenover elkaar zitten. Kortom, wandelen heeft veel voordelen. Ervaar het zelf!

Je bent van harte welkom in mijn praktijk in Tilburg. Maar mocht je verder weg wonen of is het om een andere reden onhaalbaar om naar de praktijk te komen, dan kan ik de sessies ook online aanbieden via beeldbellen. Het is ook mogelijk om het traject deels in de praktijk en deels via beeldbellen te doen.