Werkwijze

Wat kun je verwachten?


Kennismaking

Ons contact begint met een gratis telefonisch kennismakingsgesprek (tenzij je bent aangemeld door je werkgever, dan zal er gelijk een intakegesprek worden ingepland). Je kunt dit telefoongesprek zelf inplannen. In dit gesprek van ongeveer 15 minuten gaan we o.a. in op jouw klachten en hulpvraag. Op basis daarvan kan ik inschatten of en hoe ik jou kan helpen en uiteraard kun jij ook kijken of je een klik ervaart. Mocht je vragen hebben dan kan ik die ook gelijk beantwoorden. Besluiten we om samen verder te gaan? Dan volgt een intakegesprek in de praktijk. 


Intake

De intakefase bestaat uit een intakegesprek in de praktijk en een telefonisch gesprek met een collega psycholoog (alleen noodzakelijk in de vergoede zorg). Voorafgaand aan het intakegesprek ontvang je een of meerdere digitale vragenlijsten om in te vullen. In het intakegesprek staan we o.a. stil bij jouw klachten, omstandigheden en copingstijl. Daarnaast staan de behandeldoelen natuurlijk centraal. Op basis van het intakegesprek stel ik een behandelplan op wat je, indien sprake is van vergoede zorg, op een later moment telefonisch bespreekt met mijn collega. Mocht tijdens de intakefase onverhoopt blijken dat je bij mij niet aan het juiste adres bent, dan denk ik mee over een geschikt alternatief.  


Behandeling

Na de intakefase kunnen we aanvangen met de behandeling. In de vergoede zorg zijn het vaak zo'n 8 sessies waarin we werken aan het bereiken van jouw doelen. Als je zelf de sessies betaalt kunnen we in onderling overleg de lengte van het traject bepalen. Ik maak tijdens de sessies gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, acceptance & commitment therapie, mindfulness en oplossingsgerichte therapie. De behandeling kan plaatsvinden in de praktijk (of op verzoek online) maar ik bied ook de mogelijkheid om te wandelen. Wandelen heeft als voordeel dat je letterlijk in beweging komt en door naast elkaar te lopen kunnen cliënten zich soms eerlijker en meer open opstellen dan wanneer we tegenover elkaar zitten in de praktijk. 


Afsluiting

In het laatste gesprek staan we o.a. stil bij de opbrengsten van het traject en hebben we aandacht voor terugvalpreventie. Voorafgaand aan het laatste gesprek zal je in de vergoede zorg opnieuw een digitale vragenlijst krijgen om in te vullen. De resultaten daarvan bespreken we in de laatste sessie. Mocht je hiervoor toestemming hebben gegeven dan zal er in de vergoede zorg ook een terugkoppeling worden gegeven aan de huisarts met eventuele adviezen. Na dit laatste gesprek kun je hopelijk met hernieuwd vertrouwen en een positief gemoed jouw leven verder vormgeven. En mocht je onverhoopt toch terugvallen en daarbij hulp willen, dan kun je altijd weer even contact met mij opnemen om te bepalen wat je nodig hebt. 

Tarieven 2024

De sessies kunnen op 3 manieren worden betaald: via de zorgverzekering (met verwijsbrief van de huisarts en indien sprake is van een vergoede DSM-diagnose), via de werkgever of u betaalt het zelf. Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven:

Type Tarief
Telefonische kennismaking Gratis
Basis GGZ ¹ Eigen risico
Zelfbetaler ² € 100,- per sessie (45-60 min.)
Werkgeverstraject Offerte op maat
No-show Basis GGZ ³ € 75,-
No-show zelfbetaler ³ € 75,-

¹ verwijsbrief noodzakelijk
² dit tarief geldt alleen wanneer u zich rechtstreeks bij mij aanmeldt. Wanneer u via een externe samenwerkingspartner bij mij bent aangemeld geldt een ander tarief.
³ no-show tarief geldt indien een afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren is geannuleerd. Het no-show tarief voor zelfbetalers geldt alleen wanneer u zich rechtstreeks bij mij aanmeldt. Wanneer u via een externe samenwerkingspartner bij mij bent aangemeld geldt een ander tarief.

Wachttijd

De wachttijd tot intake is: 

Update: 14-06-2024


Tussen het intakegesprek en eerste behandelgesprek is geen wachttijd.